KEM CHỐNG NẮNG GLUTATHIONE 7DAY (NẮP ĐỎ)

405000VND

Long Lasting (nắp đỏ): chất kem đặc hơn, dành cho da nhờn, da dầu, kiềm dầu, lâu trôi.