CHÌ MÀY ĐỊNH HÌNH 2 ĐẦU VACOSI DUAL EYEBROWN SHAPE PEN VM21

80000VND

Chì mày định hình Vacosi gồm đầu chì kẻ, phấn bột tán chân mày và chổi lông chải lông mày giúp định hình chân mày và khả năng bám cực lâu.